Intellectual training center

· Uncategorized

QENDRA E TRAJNIMIT INTELLEKTUAL

 Universi është krenar të njoftojë Qendrën e re të Trajnimit Intelektual të vendosur në Tetovë. Kjo qendër është krijuar për të ndihmuar profesionistë të moshuar, si dhe studentë. Shpesh sot profesionistët duhet të trainojnë ose aftësojnë aftësi të reja që kërkohen për karrierën e tyre. Kjo qendër është e gatshme të kujdeset për nevojat e komunitetit Pollog.

Klasat individuale dhe ato grupore tani janë duke u formuar. Ata do të fillojnë në 1 tetor. Regjistrohuni për një nga programet e trajnimit të listuara më lart në librarinë e bibliotekës Universi. Për pyetje, telefononi në 072 606 100.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.