Category archives for Uncategorized

Work and Travel

Shoqata  Ndërkombëtare për Edukim , Shkencë, Teknologji, Inovacion, Shëndetësi dhe Mjedis – Universi dhe Work and Travel USA and Work and Travel Germany   kanë formuar marrëveshje bashkëpunimi  dypalëshe   për të gjithë studentët  e drejtimeve të ndryshme . Work and Travel USA  ofron  punë në periudhën verore në muajt  Qershor, Korrik ,Gusht  për të gjithë studentët […]

Work and Travel

The International Association for Education, Science, Technology, Innovation, Health and Environment -University and Work and Travel USA have established bilateral co-operation agreements for all students of different directions. Work and Travel USA offers summer jobs in June, July, August for all students who are interested in working abroad. The last deadline for the application is […]

Cooperation Agreement between Universi and Interex Intership Provider

Shoqata per Edukim, Shkence, Teknologi, Inovacion, Shendetesi dhe Mjedis Jetesor – Universi   dhe  Intership  Provider Interex kane bere marreveshje dypaleshe bashkepunimi per te gjithe studentet e drejtimeve te ndryshme ne vende te ndryshme Evropiane. Intership Interrex LT, Vilnius , Lituani  ofron praktika të përshtatshme  për pjesëmarrësit global në ERASMUS+  ose programe të tjera  duke ju  […]

Hackathon Meeting 08.03.2018

Association for Education , Science , Technology , Innovation , Health and Environment has participated in activities organized by Western Balkan Fund in  Skopje 8-9 March. In this activity Association Universi has described proposal project named “Exploitation of eco fruits of massif of Sharr Mountain “ On 8 March the team of Association Universi made […]

Hackathon Meeting 08.03.2018

Association for Education , Science , Technology , Innovation , Health and Environment has participated in activities organized by Western Balkan Fund in  Skopje 8-9 March. In this activity Association Universi has described proposal project named “Exploitation of eco fruits of massif of Sharr Mountain “ On 8 March the team of Association Universi made […]

Hackathon Meeting 08.03.2018

Association for Education , Science , Technology , Innovation , Health and Environment has participated in activities organized by Western Balkan Fund in  Skopje 8-9 March. In this activity Association Universi has described proposal project named “Exploitation of eco fruits of massif of Sharr Mountain “ On 8 March the team of Association Universi made […]

Hackathon Meeting 08.03.2018

Association for Education , Science , Technology , Innovation , Health and Environment has participated in activities organized by Western Balkan Fund in  Skopje 8-9 March. In this activity Association Universi has described proposal project named “Exploitation of eco fruits of massif of Sharr Mountain “ On 8 March the team of Association Universi made […]

Hackathon Meeting 08.03.2018

  Association for Education , Science , Technology , Innovation , Health and Environment has participated in activities organized by Western Balkan Fund in  Skopje 8-9 March. In this activity Association Universi has described proposal project named “Exploitation of eco fruits of massif of Sharr Mountain “ On 8 March the team of Association Universi […]

Achieving Biodiversity Conservation and Effective Management of Protected Areas and Mainstreaming Biodiversity and Land Use Planning

Achieving Biodiversity Conservation and Effective Management of Protected Areas and Mainstreaming Biodiversity and Land Use Planning

Achieving Biodiversity Conservation and Effective Management of Protected Areas and Mainstreaming Biodiversity and Land Use Planning