Category archives for Uncategorized

Cooperation Agreement between Universi and Interex Intership Provider

Shoqata per Edukim, Shkence, Teknologi, Inovacion, Shendetesi dhe Mjedis Jetesor – Universi   dhe  Intership  Provider Interex kane bere marreveshje dypaleshe bashkepunimi per te gjithe studentet e drejtimeve te ndryshme ne vende te ndryshme Evropiane. Intership Interrex LT, Vilnius , Lituani  ofron praktika të përshtatshme  për pjesëmarrësit global në ERASMUS+  ose programe të tjera  duke ju  […]

Hackathon Meeting 08.03.2018

Association for Education , Science , Technology , Innovation , Health and Environment has participated in activities organized by Western Balkan Fund in  Skopje 8-9 March. In this activity Association Universi has described proposal project named “Exploitation of eco fruits of massif of Sharr Mountain “ On 8 March the team of Association Universi made […]

Hackathon Meeting 08.03.2018

Association for Education , Science , Technology , Innovation , Health and Environment has participated in activities organized by Western Balkan Fund in  Skopje 8-9 March. In this activity Association Universi has described proposal project named “Exploitation of eco fruits of massif of Sharr Mountain “ On 8 March the team of Association Universi made […]

Hackathon Meeting 08.03.2018

Association for Education , Science , Technology , Innovation , Health and Environment has participated in activities organized by Western Balkan Fund in  Skopje 8-9 March. In this activity Association Universi has described proposal project named “Exploitation of eco fruits of massif of Sharr Mountain “ On 8 March the team of Association Universi made […]

Hackathon Meeting 08.03.2018

Association for Education , Science , Technology , Innovation , Health and Environment has participated in activities organized by Western Balkan Fund in  Skopje 8-9 March. In this activity Association Universi has described proposal project named “Exploitation of eco fruits of massif of Sharr Mountain “ On 8 March the team of Association Universi made […]

Hackathon Meeting 08.03.2018

  Association for Education , Science , Technology , Innovation , Health and Environment has participated in activities organized by Western Balkan Fund in  Skopje 8-9 March. In this activity Association Universi has described proposal project named “Exploitation of eco fruits of massif of Sharr Mountain “ On 8 March the team of Association Universi […]

Achieving Biodiversity Conservation and Effective Management of Protected Areas and Mainstreaming Biodiversity and Land Use Planning

Achieving Biodiversity Conservation and Effective Management of Protected Areas and Mainstreaming Biodiversity and Land Use Planning

Achieving Biodiversity Conservation and Effective Management of Protected Areas and Mainstreaming Biodiversity and Land Use Planning