CENTER FOR INTELLECTUAL TRAINING

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAINING

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime të gjuhëve të huaja si: Kurse dhe trajnime të gjuhës angleze […]

Opinione rreth zhvillimeve të fundit në mbarë globin tokësor

Opinione rreth zhvillimeve të fundit në mbarë globin tokësor

Planeti  jonë që nga ekzistimi e deri më sot është ballafaquar me shumë ndryshime sukcesive të cilat në periudha të caktuara kohore kanë pasur impakt […]

Opinions on Recent Developments Around the Globe

Opinions on Recent Developments Around the Globe

Our planet, from its existence until today, has faced many successive changes which in certain periods of time have had a positive or negative impact. […]


Recent News

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (9)

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës përkthimin e gjuhëve të huaja si: Gjuhës ...
Read More

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (8)

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime inovative të: Trajnime dizajnimi web faqe ...
Read More

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (7)

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime intelektuale si: Trajnime intelektuale Trajnime dizajni ...
Read More

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (6)

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime inovative të: Trajnime inovative shkencore Trajnime ...
Read More

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (5)

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime të: Edukim parashkollor Edukim fillor Edukim ...
Read More

CENTER FOR INTELLECTUAL TRAININGS (4)

QENDRA PËR TRAJNIME INTELEKTUALE  Qendra për trajnime intelektuale u mundëson klientëve të qendrës trajnime të përpilimit të: Projekteve ndërkombëtare Projekteve zhvillimore ...
Read More
Loading...
[recent_post_slider]

Home

Vizitorët gjate sezonit të skijimit në Kodrën e Diellit.

Visitors during the skiing season at the “Kodra e Diellit”